Friday, July 24, 2009

Insafi Penciptaan Alam

Justify FullMencari keinsafan melalui penciptaan alam, termasuk penciptaan tumbuh-tumbuhan, haiwan-haiwan dan serangga-serangga merupakan cara terbaik bagi menilai sejauhmana kekuatan makhluk berbanding dengan khaliq (Allah SWT). Keinsafan yang dimaksudkan adalah perasaan kerdil dan lemahnya kita sebagai manusia jika dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Allah SWT.

Allah SWT menciptakan makhluk selain daripada manusia bukannya sia-sia tetapi ada hikmah di sebalik penciptaannya itu. Juga sebagai I’tibar dan pengajaran kepada manusia.
Sebagai contoh, penciptaan semut dan lebah misalnya menggambarkan sifat rajin, tolong-menolong dan bekerjasama.

0 Comments: