Monday, September 27, 2010

Ciri-ciri Pengurus Yang Berkesan

Pengurus yang berkesan menuntut ketrampilan dan kemampuan yang berikut :

 • Kemampuan mengatur diri.
 • Nilai-nilai peribadi yang sihat.
 • Cita-cita peribadi yang jelas.
 • Usahakan pertumbuhan peribadi terus-menerus.
 • Ketrampilan dalam menyelesaikan masalah
 • Kemampuan untuk menjadi kreatif dan inovatif.
 • Kemampuan yang tinggi untuk mempengaruhi orang lain.
 • Pemahaman terhadap gaya pengurusan.
 • Kemampuan menyelia.
 • Kemampuan mendidik dan mengembangkan potensi orang lain.
 • Kemampuan membangun dan mengembangkan pasukan yang efektif.

0 Comments: