Thursday, November 12, 2009

GALAKAN JUALAN: ISU PENGGUNA DIPASARAN

Galakan Jualan

• Iklan
o media cetak
o elektronik

• Sistem harga
• Tawaraan jualan
• Pembungkusan
• Jenama

Teknik Galakan Jualan
• Jualan terus oleh individu
• Pembungkusan, iklan, kempen menambah jualan
• Badan profesional
• Media umum
• Kawan, saudara
• Piawai yang ditentukan kerajaan
• Rating oleh badan berkanun

Jenis Iklan
• Informative
• Defensive (competitive)
• Comparative

Teknik Iklan
• Creative
• Logical
• Testimonial
• emotional

Fungsi Iklan
• Memberi maklumat
• Cara baru menggunakan barangan
• Beritahu harga barangan
• Galakkan perubahan aspirasi dan gaya hidup
• Menampung kos pengeluaran
• Maklumat tempat mendapatkan barangan

Fungsi Iklan Dari Perspektif Penjual
• menggalakkan permintaan pengguna melalui : penerimaan dan penggunaan lebih luas , pelbagai kegunaan barangan
• mendidik bakal pengguna mengenai faedah, kegunaan dan keistimewaan barangan
• maklum kepada pengguna mngenai barangan baru
• kekal hubungan dengan pengguna

Fungsi Iklan Dari Perspektif Penjual
• keistimewaan barangan
• membentuk cita rasa pengguna terhadap satu jenama
• pengeluaran besar-besaran
• nama barangan dan slogan
• bahagian bsar dalam perniagaan
• galakkan penggunaan satu kelas barangan

Hujah Penyokong Iklan
• meningkatkan permintaan
• harga lebih murah
• menggalakkan kebebasam memilih
• sumberkewnagan untuk media
• boleh dibaiki lagi
• ketahui barangan baru
• galakkan pertandingan

Kritik Mengenai Iklan
• galak menukar jenama
• meningkatkan harga barangan
• pembaziran
• memainkan emosi
• mengawal akhbar
• tidak ada kualiti
• menonjolkan nilai yang tidak baik

Keburukkan Iklan
• galakkan sifat kebendaan, kehendak yang berlebih-lebihan - pembaziran
• mengurangkan pertandingan harga
• akuan palsu tidak tepat
• memainkan emosi pengguna
• tambahan kos

Panduan Menganalisis Iklan
• Kaji iklan untuk ketahui barangan baru
• Kenalpasti cara pujukan yang digunakan
• Cari maklumat yang mnyatakan mutu/akuan
• Jangan dipngaruhi oleh kenyataan yang tidak berasas
• Cari maklumat berguna
• analisis iklan untuk mendapatkan maklumat berguna

Label sebagai Panduan
• Label bermaklumat : nama barangan, kandungan barangan, kandungan pemakanan, tarikh luput, berat bersih, alamat pengeluar, pengedar, cara menghidang, menjaga dan amaran
• Maklumat berguna selain daripada maklumat asas: brat atau kandungan bersih, gred atau mutu barangan, analisis kandungan dan tanda kualiti
Jenama
• Membolehkan pengguna mendapatkan barangan yang sama stelah menggunakan pada kali pertama
• Panduan kepada pengguna bahawa mereka akan dapat kualiti barangan yang sama
• Pengeluar terkenal akan cuba menjaga mutu barangan
• Jenama antarabangsa, kebangsaan, store rangkaian, jenama tempatan

Pembungkusan
• Barangan yang dibungkus - pengguna perlu tahu apa kandungannya
• Barang tahan lama, kebersihan dijaga dan dapat letakkan maklumat mengenai barangan
• Boleh membazir
• Pembungkusan baik mengandungi maklumat yang berguna untuk pengguna

Proses Penentuan Harga
• Kos borong barangan
• Kos tambahan kos tambahan kedai
• Strategi harga
o harga petanding
o harga runcit yang dicadangkan pengeluar
o harga diiklankan
o harga bermusim
o harga diskaun kuantiti
o harga tunai/kredit
o harga se unit
o harga jualan murah

Piawaian/Standard
• piawaian ukuran/ saiz, mutu/prestasi
• piawaian spesifikasi barangan : prestasi, kandungan, rekabentuk, binaan dan hasilakhir keluaran sesuai dengan kegunaan
• piawaian kaedah pengujian : bahan dan barangan diuji samada sesuai dengan piawaian yang ditentukan
• piawaian tatasusila amalan : cara mengendalikan satu urusan yang baik

0 Comments: