Wednesday, November 11, 2009

KRITERIA KEDUDUKAN EKONOMI KELUARGA/PENGGUNA

Gaya Hidup
• Persepsi individu dan keluarga ke atas kualiti hidup, gaya hidup, tahap sosio ekonomi dan kebudayaan mempengaruhi penentuan pengguna
• Faktor sosio ekonomi memberi kesan ka tas gaya hidup
• Tradisi keluarga dan persekitaran mempengaruhi gaya hidup
• Gaya hidup keluarga mungkin sama dengan jiran
• Taraf hidup mempengengaruhi gaya hidup seperti yang digambarkan oleh aktiviti keluarga

Gaya Hidup
• Melambangkan komponen tahap hidup
• Petunjuk tahap hidup:
o barangan yang diguna
o cara gaya barangan diguna
o kepuasan daripada penggunaan
o pola penggunaan semua sumber
o sikap terhadap tahap hidup

Faktor Yang Mempengaruhi Gaya Hidup
• tanggapan sosial
• tahap pendidikan
• pekerjaan
• pendapatan
• barangan yang ada
• perbezaan individu
• kediaman
• aspirasi/orientasi nilai

Perubahan Gaya Hidup Keluarga
• perubahan peranan dalam keluarga
• pola penggunaan masa
• interaksi dan kepaduan keluarga
• pengkhususan dalam pasaran
• kos hidup dan pergantungan kepada wang
• pengurusan sumber terhad

Taraf Hidup Rendah
• Kepuasan yang dinikmati tertumpu kepada keperluan fizikal
• keperluan pendidikan, kesihatan, intergrasi sosial, rekreasi kerohanian diabaikan
• keperluan semasa
• ada kalanya kepuasan jangka pendek boleh mendatangkan kesan negatif dalam jangka panjang
• pendapatan wang yang terhad
• kekurangan pengetahuan mengenai pilihan barangan dan perkhidmatan

Taraf Hidup Tinggi
• memberi kepuasan kepada individu dan kumpulan
• menyokong nilai yang dipegang oleh kumpulan sosial
• keperluan asas, pendidikan, hubungan sosial, rekreasi sesuai dengan diri, keteguhan psikologi, fizikal dan kewangan
• penggunaan semasa dan masa depan seimbang
• kemampuan memilih kerjaya sendiri
• sumbangan kepada masyarakat
• masa rehat/riadah

Tahap Hidup Mewah
• Dicirikan berasaskan cara didapati bukannya barangan dan perkhidmatan yang digunakan
• perbelanjaan boros
• pembaziran
• menggunakan sumber lebih daripada sepatutnya
• tidak tahu cara paling ekonomikal menggunakan sumber
• pembaziran berkaitan dengan nilai yang dipegang

0 Comments: