Friday, November 13, 2009

PERLINDUNGAN PENGGUNA

AKTA DAN AGENSI YANG MELINDUNGI PENGGUNA


Matlamat Undang-undang Perlindungan Pengguna
• Keselamatan
• Kesihatan
• Kesejahteraan ekonomi
• Maklumat
• Alam sekitar
• Ganti rugi
Keperluan Perlindungan Pengguna
• sikap tak apa pengguna menimbulkan penipuan
• Kejahilan pengguna mengani hak dan tanggungjawab
• Tidak ada pendidikan pengguna
• Penguatkuasaan undang-unang yang lemah
• Maklumat yang mengelirukan
• Tiada pepaduan dan pewakilan pengguna

Prinsip Umum Perlindungan Pengguna
• Melindungi pengguna daripada barangan merbahayakan kesihatan dan keselamatan
• Pemajuan dan perlindungan kesejahteraan ekonomi pengguna
• Penerangan cukup untuk membolehkan pengguna membuat pilihan berkesan
• Pendidikan pengguna
• saluran aduan yang berkesan
• Kebebasan menubuhkan kumpulan pengguna
Perlindungan Pengguna Sedunia
• Membantu negara melindungi pengguna
• Mewujudkan corak pengeluaran dan pngedaran yang bertanggungjawab
• Menggalakkan praktis perniagaan dan perdagangan beretika tinggi
• Mengatasi amalan perniagaan curang diperingkat kebangsaan dan antarabangsa
• Membantu memajukan organisasi pngguna
• Meningkatkan kerjasama antarabangsa
• Menggalakkan suasana pasaran sihat : tingkat pilihan pada harga yang berpatutan
Perlindungan Pengguna Malaysia
• Antarabangsa : IOCU
• Kerajaan : Kementerian, Majlis Penasihat Perlindungan Pengguna, Majlis Perlindungan Pengguna, peringkat negeri, daerah
• Persatuan pengguna : FOMCA, persatuan pengguna negeri-negeri, kelab pengguna..
• Pengguna melindungi diri sendiri

0 Comments: