Tuesday, September 22, 2009

Ekonomi: Barangan Mewah

BARANG MEWAH MENURUT ISLAM

Setiap manusia memerlukan barangan sama ada barangan keperluan atau barangan asasi. Begitu juga tidak ketinggalan bagi masyarakat Islam. Islam mengiktiraf barangan yang baik dan suci. Ini sebagaimana firman Allah Taala yang bermaksud:
1. "Mereka bertanya kepadamu: Apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah: Dihalalkan yang baik" .
2. "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu" .
3. "Hai Rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik" .

Selain melihat daripada kesucian barangan itu sendiri Islam juga melihat kategori barangan yang diperjualbelikan serta keutamaan dan pembahagian barangan tersebut.

Bagi melihat persoalan ini Islam menggariskan beberapa panduan yang berasaskan kaedah Usul al-Fiqh iaitu metode maslahah. Melalui metode ini umat Islam boleh menilai dan melihat segala jenis barangan yang ingin diguna, sepatutnya diguna, keutamaan kegunaan dan lain-lain lagi di dalam penghidupan seharian.

Kemewahan bererti perbelanjaan yang berlebihan untuk mendapatkan kepuasan peribadi atau perbelanjaan yang berlebihan untuk memenuhi kehendak yang tidak penting yang melampaui batas. Perbelanjaan untuk memperolehi kemewahan kebiasaannya lebih besar daripada faedah yang dapat dinikmati, misalnya pakaian yang terlalu mahal, arak, barang-barang daripada emas, perak atau lain-lain .

Sebagaimana yang disebutkan sebelum ini, barang mewah adalah barangan yang dianggap sebagai barangan untuk berprestij dan bermegah-megah. Ianya bukanlah untuk keselesaan, namun untuk menunjuk-nunjuk.

Barang-barang mewah sebenarnya berbeza mengikut kemampuan individu dan Negara. Ada individu pengguna itu masih lagi belum dianggap mewah berbanding dengan individu pengguna yang lain disebabkan kemampuannya dari segi kewangan dan pendapatan. Begitu juga negara, jika sebuah negara maju itu, kereta Mercedes bukan lagi dianggap barangan mewah berbanding dengan di negara membangun dan mundur ianya dianggap sebuah kereta mewah dan berprestij.

Barang mewah ini adalah dari golongan barang keperluan juga, tetapi harganya yang terlalu mahal dan barang yang berkualiti. Maka ianya dikatakan sebagai barangan mewah atau barangan atasan. Ini termasuklah antaranya:
1. Telefon bimbit yang berjenama mahal (contonya Samsung, Siemens, Motorola, Nokia dan sebagainya).
2. Jam tangan berjenama mahal (contohnya, Rolex, Tissot, Casio (Wrist Camera, Wrist Audio, PC Unite dan Pathfinder PAT1GP-1), Omega, Tag Heuer, Rado, Longines, Calvin Klein, Guess, Hamilton, Dunhill dan sebagainya).
3. Kasut berjenama mahal (contohnya, Sergio Tacchini, Clark, Redwing, Timberland dan sebagainya).
4. Kereta dan motosikal yang berjenama mahal (contohnya, Mercedes Benz, BMW, Lotus, Jaguar S-3.0, Ferrari, Volvo, Alfa Romeo,Harley Davidson dan sebagainya).
5. Komputer note book yang berjenama mahal (contohnya, Power Macintosh, Fujitsu dan sebagainya).
6. Minyak wangi yang berjenama mahal (contohnya, Hugo Boss, Giorgio Armani, Le Fue D'Issey, Gucci, Polo Sport, Ivoire de Balmain, Calvin Klein, Lacoste, Chanel no.5, Diesel, Poison, dan sebagainya).
7. Barang-barang kemas.
8. Dan berbagai-bagai jenis barang keperluan yang lain.

Kesimpulannya, barang-barang keperluan yang dianggap sebagai barang mewah seperti yang dicontohkan di atas adalah bergantung kepada kemampuan individu pengguna masing-masing. Namun sekiranya barang-barang di atas digunakan oleh seorang pelajar maka ianya dianggap sebagai barang mewah. Dan kesimpulan lagi bahawa dalam Islam barang mewah ini boleh dimasukkan dalam kategori atau konsep maslaÍaÍ iaitu ÌÉrËriyah, hÉjiyah dan taÍsÊniyah. Akan diterangkan dalam tesis yang akan dikaji oleh penulis.

Penggunaan Barang Mewah Menurut Islam

Penggunaan barang mewah ini biasanya dikaitkan dengan kemahuan manusia itu sendiri. Ekonomi konvensional menganggap kemahuan dan kehendak manusia adalah tidak terhad sedangkan sumber-sumber yang ada di muka bumi ini adalah terhad sama sekali.

Pada dasarnya Islam menerima hakikat kemahuan manusia terhadap setiap barangan tetapi ia mempunyai cirri-cirinya yang tersendiri. Ini sebagaimana firman Allah Taala yang bermaksud:

1. "Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir" .
2. "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak [l86] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)" .
3. "Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan" .
4. "Dia mengira bahawa hartanya itu dapat mengkekalkannya" .

Gambaran di atas menunjukkan bahawa kehendak manusia mestilah tidak secara berlebih-lebihan atau tamak.

Di samping itu penggunaan barang-barang mewah seperti pakaian yang terlalu mahal, barang-barang daripada emas, perak dijadikan pinggan dan digunakan oleh kaum lelaki atau lain-lain adalah dilarang oleh Islam penggunaannya.

Islam melarang penggunaan barang-barang mewah kerana selain ia bertentangan dengan hukum Islam ia juga menggalakkan pertumbuhan industri yang tidak produktif dan tidak bermoral seperti berjudi, meminum arak, disko dan lain-lain lagi. Di samping itu, penggunaan barang-barang tersebut akan mengembangkan unsur-unsur yang boleh merosakkan masyarakat, yang akhirnya akan menghancurkan perpaduan seluruh masyarakat .

Kenyataan di atas ini telah dinyatakan dalam Surah al-Baqarah dengan firman Allah yang bermaksud:
"Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakanlah: Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia".
(Terjemahan al-Qur'an Surah al-Baqarah 2:219)

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikut langkah-langkah syaitan".
(Terjemahan al-Qur'an Surah al-Baqarah 2:168)
Dan dalam surah al-MÉ´idah, yang bermaksud:
"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya".
(Terjemahan al-Qur'an Surah al-MÉ´idah 5:88)

Dengan ini ternyatalah bahawa al-Quran membenarkan penggunaan benda-benda yang halal dan baik dalam kehidupan umat Islam. Mereka boleh makan makanan yang berkhasiat, memakai pakaian yang cantik serta tinggal dalam rumah-rumah yang indah yang membawa kepada kehidupan yang selesa dan menggembirakan.

Islam membenarkan manusia mengguna dan menikmati segala benda yang boleh memberi faedah dan kesenangan serta kemewahan kepada mereka selagi mereka tidak berlebih-lebihan sehingga melampaui had-had penggunaan yang ditetapkan .

Islam juga melarang manusia daripada menggunakan barangan yang boleh mengasyikkan seperti mendengar muzik sehingga menyebabkan berlakunya pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Melarang pemborosan dan hidup yang terlampau mengikut hawa nafsu keduniaan. Al-Qur'an menyatakan dengan jelas:
Dalam Surah al-A'rÉf, Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud:
1. "Makanlah dan minumlah, tetapi jangan melampaui. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang melampaui batas" .
2. "Dan janganlah kamu membazirkan harta kamu itu sewenang-wenangnya. Sesungguhnya orang yang suka membazir itu adalah saudara syaitan" .

Oleh yang demikian penggunaan barang mewah antara lain akan menjadikan manusia lalai, suka membazir dan melampaui batas. Ia membentuk tabiat buruk seperti hilang kasih sayang, suka bergantung kepada orang lain, malas bekerja, tidak bertanggungjawab dan lain-lain lagi. Malahan demi untuk mengekalkan kehidupan yang mewah seseorang itu akan sentiasa bersedia melakukan perbuatan yang melampaui batas. Dia tidak akan dapat menghindari diri daripada mencabul hak-hak orang lain dan mengaut keuntungan melalui cara-cara yang haram .

Kesan Penggunaan Barang Mewah

Kita boleh lihat secara ringkasnya dari dua sudut, iaitu:
1. Sudut mikro.
2. Sudut makro.

Dari sudut mikro sebagaimana kita maklumi bahawa penggunaan barang mewah terhadap individu-indidu pengguna akan menyebabkan individu tersebut menjadi seorang yang tamak dan boros. Ini kerana harga sesuatu barang mewah itu terlalu tinggi dan memerlukan perbelanjaan yang besar. Perbelanjaan yang dikeluarkan untuk membeli barang mewah tersebut boleh digunakan untuk memberi sedekah kepada jiran-jiran yang memerlukan atau kepada orang miskin yang memerlukan. Oleh itu pendapatan orang yang mampu tersebut yang sepatutnya dikenakan zakat pendapatan atau simpanan sudah tidak ada disebabkan mereka ini menggunakan barangan mewah. Maka hak orang miskin sudah tiada pada masa ini.

Dari sudut makro pula, penggunaan barang mewah sesebuah negara itu akan menyebabkan pengeluaran pendapatan ke luar negara yang besar. Ini kerana kebiasaannya barang mewah akan diimport dari negara maju. Maka sebuah negara membangun terpaksa membelanjakan dengan besar serta dikenakan duti eksais terhadap barang mewah tersebut. Ini menyebabkan negara membangun tidak dapat menyalurkan kewangan mereka ke arah kebajikan yang lain kerana bersibuk-sibuk membelanjakan ke arah memenuhi nafsu orang-orang kaya di negara tersebut. Apabila ramai yang berkehendak kepada barang mewah maka menaikkan kuasa beli dan harga barang tersebut akan melambung tinggi, oleh itu secara automatik industri akan melambung. Keadaan ini akan menyebabkan orang bawahan akan tertindas dan aniaya.

KESIMPULAN


Islam melihat barang yang digunakan oleh manusia berdasarkan keinginan dan kepuasan, namun kepuasan itu tidak semata-mata dipandang dari segi kebendaan, ia juga hendaklah dinilai dari segi kerohanian. Oleh itu pengguna yang rasional dalam Islam ialah pengguna yang dapat memandu tingkah lakunya supaya dapat mencapai kesesuaian "maksimum" dengan norma-norma Islam. Norma-norma ini akan membentuk kelakuan pengguna. Begitu juga barangan mewah yang tidak menyumbang kepada kecekapan atau kesejahteraan ataupun kebajikan tidak digalakkan dalam Islam. Penggunaan barangan dengan tujuan untuk bermegah-megah, menunjuk-nunjuk dan mencari nama adalah dikutuk oleh Islam dan merupakan cara syaitan. Namun dalam Islam, sekiranya barang-barang tersebut halal dan diperolehi secara halal maka penggunaannya bagi orang yang mampu dan bukan untuk riak tetapi semata-mata mengikut rentak masyarakat moden maka penggunaannya tidak dilarang.


0 Comments: