Tuesday, September 1, 2009

Bersabar adalah ciri kekasih Allah

Pada kali ini, saya ingin mengemukakan persoalan mengenai sabar kerana ia amat penting dilihat dan dimuhasabah, lebih-lebih lagi dalam situasi kita berada dalam suasana negara yang penuh dengan masalah dalaman seperti pergolakan politik, masalah sosial remaja terlibat dengan rempit, ragut, penagihan dadah dan sebagainya.

Mengapa sabar perlu dibincangkan apabila kita berhadapan dengan situasi seperti di atas? Ini kerana kadang-kadang kita sebagai ahli keluarga mereka yang terlibat secara tidak langsung perlukan suatu semangat untuk berusaha menghadapi masalah tersebut.

Pengertian Sabar:
Sabar ertinya tahan menempuh suatu yang sukar.

Pembahagian Sabar:
Menurut Ahlus Sunnah Wal Jamaah, sabar ialah salah satu daripada tangga-tangga ibadat, bahkan ia merupakan darjat dan tangga ibadat yang paling agung.

Dalam Islam sabar ada tiga darjat:

  • Sabar terhadap ketaatan.
  • Sabar terhadap kemaksiatan.
  • Sabar terhadap ketentuan dan musibah.
Kelebihan Sabar:
Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah pernah ditanya: "Bagaimanakah cara memperoleh suatu kepimpinan dalam agama?" Dia menjawab: "Dengan kesabaran dan keyakinan, bukankah kamu pernahmendengar firman Allh Taala dalam surah al-Sajdah ayat 24 yang bermaksud: "Dan Kami jadikan antara mereka itu petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka bersabar dalam menegakkan kebenaran. Dan mereka meyakini ayat-ayat Kami."

Bentuk Ujian:
Setiap hamba Allah Taala yang soleh akan diuji oleh Allah Taala dengan pelbagai musibah. Ada yang diuji dengan harta benda, lalu dia kehilangan harta bendanya itu. Ada juga yang diuji dengan akalnya sehingga akalnya hilang dan menjadi bodoh. Ada juga yang diuji di tubuhnya, sehingga sebahagian daripada anggota tubuh dan pancainderanya tidak berfungsi.

Ada juga yang diuji dengan anaknya, yang diculik oleh orang atau meninggal atau pergi menghilang dan tidak kembali. Ada juga yang diuji dengan harga dirinya, di mana dia dituduh dengan satu tuduhan yang sebenarnya dia bebas daripadanya.

Cara Mengatasi Ujian:
Pertama : Dengan solat dan sabar

Kedua: Dengan menguatkan kesabaran

Ketiga: Bersabar mengikut cara Ululazmi

Keempat: Dengan mengingati fadhilat dan kelebihan sabar

Kelima: Sentiasa berdoa kepada Allah Taala dan bertahlil

0 Comments: